درباره ما

امیدواریم بتوانیم به هرکسی در هر سطح مالی و دانشی کمک کنیم

امروز آغازیست که در آینده از آن یاد خواهید کرد

نظر دانشجویان
درباره ما چیست؟

نظرهای شما باعث دلگرمی بیشتر ما و تولید دوره‌های بهتر خواهد بود.

testimonial-avatar-01
I don't have the time or money for a college education. My goal is to become a freelance web developer, and thanks to EduMall, I'm really close.
Oliver Beddows
/ Designer, Manchester
testimonial-avatar-02
I don't have the time or money for a college education. My goal is to become a freelance web developer, and thanks to EduMall, I'm really close.
Madley Pondor
/ Reporter, San Diego
testimonial-avatar-03
I don't have the time or money for a college education. My goal is to become a freelance web developer, and thanks to EduMall, I'm really close.
Mina Hollace
/ Reporter, London
testimonial-avatar-04
I don't have the time or money for a college education. My goal is to become a freelance web developer, and thanks to EduMall, I'm really close.
Luvic Dubble
/ Designer, Manchester

بهبود کیفیت زندگی

با یادگیری مهارت بیشتر

با تیم ما آشنا شوید

علیرضا

بنیانگذار

مریم

Chief People Officer

حمیدرضا

Lead Developer

Dollie Horton

Project manager