دوره‌های فارسی

فیلتر براساس دسته

فیلتر براساس

مدت زمان

ما 1 دوره‌ برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
شما چه چیزی یاد می‌گیرید؟
درک پایه‌ای در مورد پایتون و اینکه از این زبان چطور استفاده می‌شود.
آشنایی مقدماتی با برنامه‌نویسی و مفاهیم پیرامون آن.