معرفی پایتون

آماده‌سازی محیط برای دوره

Data Types | انواع داده

Operators | عملگرها

Control Statements | دستور کنترل‌ها

Functions | فانکشن‌ها

Modules & Packages | ماژول‌ها و پکیج‌ها